Produktet

  • Ethylene Glycol

    Etilen Glikol

    etilen glikol (etilen glikol) quhet gjithashtu "glikol", "1,2-etilen glikol", shkurtuar si EG. Formula kimike (CH2OH) 2 është dioli më i thjeshtë. Etilen glikoli është lëng pa ngjyrë, pa erë dhe i ëmbël, toksik për kafshët, dhe doza vdekjeprurëse e njeriut është rreth 1.6 g / kg. Etilen glikoli mund të tretet me ujë dhe aceton, por tretshmëria e saj në eter është relativisht e vogël. Përdoret si tretës, agjent antifriz dhe lëndë e parë për poliestër sintetik. Prona fizike ...