Produktet

  • Span

    Hapësira

    I. Vështrim i përgjithshëm Esteri i acidit yndyror Sorbitan (Span) është një surfaktant jo-jonik në lidhje me grupet e acideve yndyrore si pjesë hidrofobike dhe grupet sorbitan si pjesë hidrofile. Esteri i acidit yndyror poloksietilen (20) sorbitan (Tween) është një surfaktant jo-jonik në lidhje me grupet e acideve yndyrore si pjesë hidrofobike dhe grupet eter e glikol polietilenit sorbitan si pjesë hidrofilike. Ⅱ. Standardet e Cilësisë (Polysorbate-80 do të respektojnë Standardin CP2015 dhe seritë e tjera do të respektojnë Standardin USP32) ...